empirizam značenje

empirizam (grč.), filoz. smjer, odn. način filozofiranja, koji spoznajnoteoretski zastupa stajalište da je iskustvo temeljni izvor spoznaje, a to određuje njezin domet, mogućnosti i granice. Mnogi elementi takva učenja vidljivi su i u grč. filozofiji, ali se taj termin u užem smislu ob. upotrebljava za skupinu engl. filozofa (R. Bacon, Th. Hobbes, J. Locke, G. Berkeley, D. Hume).