eminencija značenje

eminencija (lat.), »uzoritost«, »uzvišenost«, titula koja se nekoć davala carevima i kraljevima, od 17. st. i kardinalima, a protokolarno kadšto i danas; siva e., naziv za osobu koja anonimno utječe u nekom vladajućem krugu.