emigracija značenje

emigracija (lat.), iseljavanje zbog polit., ekon., vjerskih ili dr. razloga u drugu državu ili na dr. područje. Ekonomska e., iseljavanje iz nerazvijenih i siromašnijih područja i država u razvijenije i ekonomski snažnije; supr imigracija.