Emesa značenje

Emesa, ant. grad u JZ Aziji (danas sirijski grad Homs). Za Heliogabala važno središte Rimskoga Carstva (hram boga Sunca).