Elsheimer značenje

Elsheimer, Adam (1578–1610), njem. slikar i bakropisac, od 1600. živio u Rimu. Autor mitol. pejzaža; utjecao na slikare baroka, os. na P. P. Rubensa.