elokvencija (lat.), rječitost; umijeće prilagođivanja riječi predmetu o kojemu se raspravlja i učincima koji se žele postići; lijepo izlaganje i uvjeravanje riječima.

Širi kontekst

Bugarska , dunja , separe , Żeleński , Željezno

Pretraživanje

Kontakt | Privatnost