elementarne značenje

elementarne ili subatomske čestice, osnovni djelići tvari (manji od atoma); to su: leptoni i kvarkovi, koji izgrađuju hadrone (barione, mezone i antibarione), te kvanti međudjelovanja, tzv. bozoni.