elementarna kristalna ćelija značenje

elementarna kristalna ćelija→ kristalna rešetka