elektronska optika značenje

elektronska optika, grana elektronike koja proučava djelovanje magnetskih i el. polja na snopove elektrona.