elektronska glazba značenje

elektronska glazba, glazb. djelo stvoreno isključivo s pomoću elektroakustičkih uređaja ili pak elektroakustičkom preradbom prirodnih glasova, tonova, zvukova, šumova. Skladatelj programira rad pojedinih uređaja (generatora, modulatora, itd.) u elektronskom studiju, a djelo se pohranjuje na magnetofonsku vrpcu te se izvodi preko zvučnika. Stvaranje e. g. izvan studija omogućeno je izumom multifunkcionalnoga elektroakustičkog uređaja → sintetizatora (engl. synthesizer). E. g. nastaje 1950-ih i ubrzo se širi u sve glazb. sredine. Uz čiste elektronske skladbe, suvremeni skladatelji često stvaraju i djela za tradicionalne instrumente, ljudske glasove i elektronske zvukove. Posebni ogranak e. g. jest programirana kompjutorska glazba.