elektronička pošta značenje

elektronička pošta (e-mail), sustav za prijenos poruka s pomoću računala ili terminala spojenih na neku komunikacijsku mrežu, uporabom posebnih programa za prijenos pošte.