elektroforeza značenje

elektroforeza (grč.), kretanje koloidnih čestica u tekućem mediju djelovanjem el. polja; primjenjuje se u tehn. procesima (npr. za odvajanje prirodnoga kaučuka) i kao metoda analize, os. bjelančevina (e. na papiru).