elektrofili značenje

elektrofili ili elektrofilni reagensi (grč.), molekule i ioni koji u kem. reakcijama mogu stvarati kem. vezu primanjem elektronskoga para (»vole« elektrone); većina e. su tzv. Lewisove kiseline, koje mogu primiti elektronski par ili mogu dati protone. Uobičajeni e. su: H3O+, Br+, NO2+, BF3, AlCl3.