elektroenergetski sustav značenje

elektroenergetski sustav, složeni tehničko-tehnološki sustav koji obuhvaća proizvodnju, prijenos, raspodjelu i potrošnju el. energije jedne zemlje ili područja. Upravljanje sustavom treba svakom potrošaču u svakom trenutku osigurati potrebnu količinu energije, bez obzira na oscilacije u razini potrošnje.