elektroencefalografija značenje

elektroencefalografija (grč.) (EEG), snimanje akcijskih potencijala mozga stavljanjem elektroda na lubanju; zapis se naziva elektroencefalogram, a sastoji se od valova karakterističnih za stanja svijesti i spavanje; služi u dijagnostici epilepsije i moždanih tumora (lokalizacija).