elektroakustički instrumenti značenje

elektroakustički instrumenti (elektrofoni), glazb. instrumenti koji ton proizvode elektroakustičkim sredstvima (elektronskim cijevima i zvučnicima); pojavili su se na poč. 20. st. Najpoznatiji su: elektroakustičke orgulje (Hammond-orgulje), teremin, trautonij, hellertion, Ondes martenot (Martenotovi valovi) i Welte-photophone.