električni ventili značenje

električni ventili, naprave koje propuštaju el. struju samo u jednom smjeru.