ekvivalentna masa značenje

ekvivalentna masa, masa nekoga elementa koja se spaja s 1,008 dijelova vodika ili s 8 dijelova kisika, ili se može spajati umjesto tih masa u nekom spoju. Tvari međusobno reagiraju u omjeru ekvivalentnih masa (→ gram-atom, gram-molekula, gram-ekvivalent).