ekvinokcij značenje

ekvinokcij (ekvinocij; lat.), trenutak kada Sunce u prividnome gibanju oko Zemlje stigne na ekvator; tada je danji luk Sunca jednak noćnome i traje 12 sati (dan i noć jednako traju). To se događa dvaput u godini: 21. 3. (proljetni e.) i 23. 9. (jesenski e.). → ravnodnevica.