ekumenizam značenje

ekumenizam (novolat. iz grč.), pokret za pomirenje, suradnju, približavanje i jedinstvo svih kršć. crkava. Premda se ekumenska ideja javlja i u prijašnjim vremenima, danas je ovaj pojam vezan za novi smjer u Katoličkoj crkvi što ga je pokrenuo II. vatikanski koncil, a koji je potaknuo unutarnju modernizaciju i prilagodbu te crkve novim društv. i polit. uvjetima. Ideja e. raširena je i među ostalim svj. religijama.