ekstra značenje

ekstra (lat.). 1. Posebno, zasebno, napose. 2. Neobično, iznimno, izvanredno. 3. (ekstra), predmetak u složenicama: izvan-.