ekspresivan značenje

ekspresivan (lat.), koji se odnosi na izražavanje, izražajan; ekspresivna funkcija jezika jest ona kojoj nije cilj prijenos poruke sugovorniku i ne zanima je reakcija na poruku, nego služi samo govorniku za izražavanje.