ekspozicija značenje

ekspozicija (lat.). 1. Izlaganje. 2. Dio knjiž. djela u kojem se izlaže sadržaj; u drami, uvodni dio u kojem se iznose činjenice potrebne za razumijevanje drame. 3. U teoriji glazb. oblika, naziv početnoga dijela → fuge i klas. sonatnog oblika, u kojemu se izlaže tematska građa čitave skladbe odn. stavka. 4. fiz ionizacijska e., dozimetrijska veličina, omjer između zbroja naboja jednoga predznaka nastalih pri ionizaciji zračenjem u zraku i mase zraka; SI jedinica e. je kulon po kilogramu (C/kg). 5. U fotografiji, izlaganje fotosenzitivnoga materijala (filma, ploče, papira) utjecaju svjetla pri snimanju ili kopiranju; osvjetljenje.