ekspektorancije značenje

ekspektorancije (lat.), sredstva koja olakšavaju iskašljavanje.