ekspanzija svemira značenje

ekspanzija svemira, globalno širenje svemira. Galaktike (osim onih najbližih, članica Lokalne grupe) udaljavaju se od naše to brže što su udaljenije. Središnji položaj naše galaktike pri tom je prividan (opažač koji bi se nalazio u bilo kojoj drugoj galaktici stekao bi isti dojam). Dokaz za e. s. pruža opažani crveni pomak spektralnih linija galaktika koji je to veći što je neka galaktika udaljenija od naše te tumačenje crvenoga pomaka kao posljedice Dopplerova efekta.