ekonomske znanosti značenje

ekonomske znanosti, znanosti koje proučavaju društvenu stranu proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje materijalnih i dr. dobara.