ekavica značenje

ekavica (ekavski govor, ekavština), naziv za izgovor samoglasnika e u slogovima gdje se nekoć nalazio praslav. samoglasnik → jat (, ě), npr. dete, mesto, pevati; svojstvena je srp. i slov. knjiž. jeziku, dijelom i svima trima narječjima u hrv. jeziku.