eje značenje

eje (lunje; Circus), rod ptica grabljivica; hrane se malim životinjama; vrste: e. močvarica, e. strnjarica, stepska e. i e. livadarka.