Eisner značenje

Eisner, Jan (1885–1967), češ. arheolog; posebno se bavio slav. arheologijom. Slovačka u prapovijesti.