Eisenhower značenje

Eisenhower, Dwight David (1890–1969), am. general i političar; zapovjednik am. voj. snaga na eur. bojištu (od lipnja 1942); predvodio saveznički desant i operacije u S Africi (1942), na Siciliji i u J Italiji (1943) te iskrcavanje savezničkih invazijskih snaga u Normandiji 1944. Nakon II. svj. r. zapovjednik snaga Sjevernoatlantskoga pakta (Nato). Izabran kao republikanski kandidat za predsj. SAD 1952. i 1956.