égyptienne značenje

égyptienne (franc.), tehnički oblikovano tipografsko pismo s izjednačenom debljinom temeljnih i spojnih poteza; danas se rabi pod raznim nazivima: beton, cairo, karnak, memphis, rockwel i dr.