efuzivne stijene značenje

efuzivne stijene (lat.), površinske eruptivne stijene nastale kristalizacijom lave na površini Zemlje; vulkaniti.