Efez značenje

Efez, ant. grad na Z obali Male Azije (danas Turska). U ← 11. st. kolonizirali ga Jonjani; u ← 8. st. važno trg. središte; ← 546. došao pod vlast Perzijanaca; ← 334. osvojio ga Aleksandar Veliki. Artemidin hram, jedno od 7 svj. čuda (zapalio ga Herostrat ← 356). Jedno od prvih središta kršćanstva. God. 431. održan III. ekumenski koncil na kojem je osuđen → Nestorije.