efektivna doza značenje

efektivna doza (e. ekvivalentna d.), mjera učinka ionizirajućega zračenja na cijelo ljudsko tijelo; ona je zbroj ekvivalentnih doza u pojedinim dijelovima tijela pomnoženih faktorima težine ozračenosti; SI jedinica e. d. je sivert (Sv).