edikula značenje

edikula (lat.). 1. U antici, malo svetište, kapelica. 2. arhit dekorativni motiv koji imitira oblik maloga svetišta.