Ebstorfska karta svijeta značenje

Ebstorfska karta svijeta, najveća srednjovj. karta svijeta; izrađena u 13. st. na 30 pergamentnih listova. Nazvana prema benediktinskom samostanu Ebstorf (Njemačka). Izgorjela 1943.