e. g. značenje

e. g. (krat. od lat. exempli gratia), na primjer (npr.).