dvorac značenje

dvorac, neutvrđena palača s dvorištem i perivojem, prebivalište svjetovnih i duhovnih vladara; ladanjsko prebivalište velikaša.