dvojne zvijezde značenje

dvojne zvijezde (binarne zvijezde), 1. sustav dviju zvijezda koje se pod utjecajem privlačne sile kreću oko zajedničkoga težišta; 2. dvije optički bliže zvijezde koje ne tvore fizički sustav (optički dvojne zvijezde).