Duverger značenje

Duverger, Maurice (1917), franc. pol.tolog i pravnik. Djelo Političke stranke drži se prvom cjelovitom politološkom studijom o utjecaju pol. stranaka na funkcioniranje polit. sustava. Politički režimi; Politička sociologija; Janus: dva lica zapada.