duumvir značenje

duumvir (lat.), u ant. Rimu, jedan od dvojice članova činovničkoga kolegija.