dušnik značenje

dušnik (trachea), anat u čovjeka i kralježnjaka s plućima, hrskavična elastična cijev za disanje, iznutra pokrivena sluznicom; grana se na bronhe.