dušična gnojiva značenje

dušična gnojiva, spojevi dušika koji se upotrebljavaju kao umjetna gnojiva (čilska salitra, norveška salitra, amonijska salitra, amonijev sulfat, vapneni dušik, urea).