dumping značenje

dumping (engl.), prodaja robe na inozemnom tržištu jeftinije od cijene proizvodnje, ili čak cijene koštanja. Gubitak koji pri toj prodaji nastaje pokriva se povišenim cijenama na domaćem tržištu, ili porastom cijena na inozemnom tržištu nakon potiskivanja konkurenata.