Dumas značenje

Dumas, Alexandre (Dumas fils: D. sin) (1824–95), franc. romanopisac i dramatičar; snažno utjecao na čitateljstvo u doba Drugoga carstva (roman pa drama Gospođa s kamelijama poslužila kao osnova libreta opere G. Verdija La Traviata).