Duchesne značenje

Duchesne, Louis Marie Olivier (1843–1922), franc. crkveni povjesničar. Uveo kritičku metodu u istraživanja crkv. povijesti. O papama; Rana povijest Crkve.