Dubrovačka Republika značenje

Dubrovačka Republika (Respublica Ragusina), republika (1358–1808) na području dubrovačkoga primorja; o. 1092 km2. Imala je vlastiti grb, zastavu i monetarni sustav. Na čelu R. bio je knez, koji je predsjedavao Velikom i Malom vijeću te Senatu. Lokalne teritorijalne jedinice bile su knežije (7) i kapetanije (3). Iako je priznavala vlast hrv.-ug. kralja (do 1526), Osmanskoga Carstva i Austrije (od 1684), vodila je neutralnu politiku. Najveći procvat postignula je u 15. i 16. st. (trgovina po Levantu, Sredozemlju i Balkanu, brodogradnja i diplomacija); proširila je područje, kupnjom ili darovnicama, od Lastova do Pelješca i Konavala. Nakon potresa 1667. obnavlja gospodarstvo, posebice pomorstvo. 1806. Francuzi su okupirali Dubrovnik, a 31. 1. 1808. ukinuli Republiku.