Dubovac značenje

Dubovac, srednjovj. grad iz 14. st.; danas dio Karlovca. Od 1442. u posjedu Frankapana, od 1544. Nikole Zrinjskoga, od 1582. u sklopu fortifikacijskoga sustava karlovačkih utvrda. U 19. st. posjed obitelji Nugent. Nakon II. svj. rata restauriran.