dubokomorska fauna značenje

dubokomorska fauna, morske životinje koje žive na dubinama većima od 200 m; prilagođene su mraku, velikom tlaku, niskoj temperaturi (2 °C na 2000 m), niskoj koncentraciji kisika. Tu žive: spužve, rakovi, glavonošci, bodljikaši, zrakaši i ribe.