drvo značenje

drvo, 1. (arbor) drvenasta biljka kojoj je nadzemni dio visok najmanje 5 m, grana se i na određenoj visini debla stvara krošnju; 2. (lignum) tvar, sirovina koju proizvode drvenaste biljke.